В Unicard Limited се отнасяме много сериозно към защитата на вашите личните данни, включително чувствителна информация.

Можете да изтеглите и прегледате нашите Политики за защита на данните в линковете по-долу:

ДЕКЛАРАЦИИ И фОРМУЛЯРИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

FORM_01 - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

FORM_01A - СЪОБЩЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

FORM_02 - ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ

FORM_04 - ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

FORM_04A - ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

FORM_04D - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ОБРАБОТВАЩИЯТ ДАННИ

FORM_05 - ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

FORM_06 - ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК

FORM_07 - ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК

ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

POL_01 - ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

POL_02 - ПОЛИТИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

POL_03 - ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

PROC_04 - ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СУБЕКТИТЕ

PROC_05 - ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ

PROC_06 - ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

PROC_6A - ПРОЦЕДУРА ПО ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ

PROC_07 - ПРОЦЕДУРА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИТЕ

PROC_08 - ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

PROC_09 - ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

PROC_10 - ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

PROC_11 - ПРОЦЕДУРА ПО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

PROC_12 - ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

PROC_13 - ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ ВИДЕОЗАПИС ОТ СРЕДСТВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

PROC_14 - ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ ВИДЕОЗАПИС ОТ СРЕДСТВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ